Efektywne oczyszczenie z zanieczyszczonych zawiesin jest zapewnione, jeśli ktokolwiek decyduje się na zakup separatorów substancji ropopochodnych do wykorzystania we własnym zakładzie pracy. Ścieki doprowadzone do separatora powinny zostać oczyszczane z zawiesin mineralnych w osadniku poprzedzającym urządzenie. Można również zdecydować się na separator substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem zawiesin mineralnych.

Osadnik wstępny musi mieć pojemność czynną równą minimum stokrotności obliczeniowego przepływu nominalnego. Stopień oczyszczenia ścieku jest dopasowany do wymogów zharmonizowanej specyfikacji technicznej EN 858, jak i z bieżącymi zapisami prawnymi. Do separatorów nie mogą zostać wprowadzane ścieki bytowo – gospodarcze, ługi myjące, jak i oleje mineralne pod postacią trwałej emulsji. Dokładne informacje w temacie wykorzystania separatorów opublikowane są na stronie www. Można także dowiadywać się szczegółów od sprzedających. Jeśli okaże się to kiedyś niezbędne, zaprezentowana marka zaproponuje także serwis separatorów substancji ropopochodnych.

Separatory doskonale wywiążą się ze swojej roli, jaką jest oddzielenie substancji ropopochodnych od wody przed wpłynięciem do kanalizacji. Umożliwiają to 2 procesy: koalescencji i flotacji. Wtedy, w efekcie przepływu ścieków przez specjalnie dobrane wkłady koalescencyjne drobiny olejowe połączą się w większe skupiska i następuje flotacja substancji ropopochodnych oraz zgromadzenie się zanieczyszczeń na powierzchni zwierciadła wody.

Nowoczesne separatory zapobiegają zanieczyszczeniu zbiornika, bo po przekraczaniu podanego poziomu gęstości samodzielnie zamyka się w nich odpływ nominalny. Do wybrania jest parę modeli separatorów, wobec czego można dobrać taki, jaki spełni jego wymagania użytkowe. Wybrane z nich posiadają obejście burzowe, co zwiększa przepustowość nominalną, żeby w wypadku intensywnych opadów deszczu pierwsza fala wód opadowych spłukiwała powierzchnie zaolejone.