Rodzice na ogół potrzebowaliby dla swoich dzieci kariery sądowej. Niemniej jednak jednocześnie w naszym kraju zaufanie do mecenasów nieprzerwanie maleje. Dotyczy to także adwokatów, chociaż dawno temu pośród zawodów prawniczych cieszyły się największym zaufaniem. Wypływało to z faktu, iż adwokaci kojarzyli się z obrońcami opozycjonistów, co wywierało do nich sympatię. Po zmianach ustrojowych spostrzegamy dzięki mediom, że adwokaci bronią nie zawsze kultowych osób publicznych. Mecenas wspomaga niemniej jednak kontrahentowi w imię prawa, według jakiego każdy ma do takiej obrony prawo, obojętnie od własnego stosunku do popełnionego przez niego działania.

Choć jakikolwiek adwokat ma obowiązek przestrzegać zasad etyki adwokackiej zawartej w Kodeksie Etyki Adwokackiej, to jednakże nie wystarcza, żebyśmy im ufali. Kodeks ten powiada przejrzyście, że stosunek kontrahenta oparty jest na zaufaniu oraz adwokat powinien zakończyć współpracę z konsumentem jeśli ten stracił to zaufanie. Ciekawe, ilu adwokatów rzeczywiście zdecyduje się to robić w takiej sytuacji? Starożytni jak mieli w tym wypadku rację. Nieznajomość prawa ot tak szkodzi, bowiem nie jest żadnym wyjaśnieniem, gdy popełni się czyn niedozwolony, stojący w sprzeczności z jakimś aktem prawnym. Nie sposób jednakże zapoznać całego prawa obowiązującego w danym kraju. Też prawnicy specjalizują się w wskazanych jego dyscyplinach. I tak nawet skuteczny adwokat łódź koncentruje się bądź na rozporządzeniach prawa karnego, bądź na sprawach rozpatrywanych przez sądy rodzinne i tak dalej.

Zwykłemu człowiekowi nadzwyczaj łatwo wstąpić w konflikt z prawem, bo, jak wspomniałam, gąszcz rozporządzeń jest w zasadzie nie do ogarnięcia. Kiedy tak właściwie już tak się zdarzy bez wątpienia warto poszukać pomocy kogoś takiego, jak adwokat. Nie tylko pomoże nam w pełni zrozumieć kłopot, w jakim się odnaleźliśmy, ale może sprawnie przeprowadzić nas przez meandry prawdopodobnego procesu karnego. Koszt, jaki to za sobą niesie oraz tak może być znacznie niższy, aniżeli bez takiego fachowego wsparcia. Adwokat ma okazję przydać się nam w najmniej oczekiwanym momencie. Warto znać prawo w miarę możliwości. Jednakże warto również zaufać fachowcowi, kiedy tak właściwie już zajdzie taka potrzeba.