Niegdyś okres przeszłego roku kalendarzowego obfitował w stworzonym przez nas państwie w zakupy aut z kratką. Minione miesiące przypominały nawet specyficzne szaleństwo Polaków w powyższym aspekcie. Przyczyną zaistniałej sytuacji była planowana na styczeń obecnego roku zmiana przepisów prawnych, traktujących odliczenia podatku VAT. Nabywcy pojazdów z kratką mieli do tej pory możliwość odliczenia całej sumy podatku od towaru i usług, a obecnie mogą to uczynić tylko w sześćdziesięciu procentach zaległego państwu VATu. Podatnicy wobec tego znowu utracili część własnych praw, a ustawę przekonstruowano na ich niekorzyść.

Obecnie z naliczonego podatku nie wolno odliczyć więcej, niż 6 tysięcy złotych, a branża automobilowa notuje spadek sprzedaży określonych modeli wozów. Ograniczenia nie dotyczą wyłącznie samochodów ciężarowych(o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony). W wypadku zakupu takich pojazdów nadal wolno odliczyć pełny podatek oraz VAT od paliwa niebezużytecznego do ich poruszania się po drogach – tutaj pomoże Voal-lublin.pl. Polacy żyją chwilowo w dobie emigracji oraz licznych wyjazdów zarobkowych po za granice terytorium stworzonego przez nas kraju. W szeregu przypadków też z czasowych pobytów zagranicznych powracają do Polski zakupionym na obczyźnie samochodem. Wówczas oczywiście nadchodzi dla nich trudny moment zarejestrowania pojazdu we należytym polskim urzędzie.

Aktualny spór prawny dotyczy akcyzy.Jak najprędzej po przyjeździe musimy wystąpić ze stosownymi wnioskami do dobrych narządów, aby przejść pozytywnie przez procedurę rejestracji stworzonego przez nas auta. Naczelnik Urzędu Celnego zobligowany jest wydać nam zaświadczenie, stwierdzające zwolnienie pojazdu od akcyzy, którą uiściliśmy w innym państwie. Urząd Skarbowy natomiast powinien poświadczyć brak obowiązku opłaty podatku od towarów oraz usług z tytułu przywozu środka transportu z państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Pamiętajmy jednakże, że wydane zaświadczenia posiadają ważność tylko jeśli chodzi o naszą osobę. Świadczy to, że nie zarejestrujemy samochodu np. na małżonka bądź dziecko.