Ubezpieczenie OC musi posiadać każdy z nas. To naturalnie dzięki temu jesteśmy upoważnieni do tego, żeby poruszać się stworzonym przez nas samochodem po polskich drogach. W czasie, kiedy tak właściwie dojdzie do wypadku, to jesteśmy w stanie w ten sposób zagwarantować drugiej osobie profesjonalne odszkodowanie. Zasada jest taka, że odszkodowanie wypłaca przedstawiciel poszkodowanemu.

Mimo to może on potem postarać się o zwrot pieniędzy do posiadacza polisy OC. Następuje to w momencie, kiedy nie posiadał on uprawnienie do kierowania danym pojazdem, zbiegł z miejsca zdarzenia, wyrządził szkodę umyślnie, wyrządził szkodę pod wpływem alkoholu, czy środków odurzających, narkotyków. Takie samo działanie zachodzi w sytuacji, kiedy winny wszedł w posiadanie samochodu w skutek popełnienia przestępstwa.

Wtenczas jest on zobowiązania do poniesienia takich wszystkich kosztów, jakie dotyczyły zapewnienia odszkodowania poszkodowanemu. Ubezpieczalnia będzie starała się skierować do niego profesjonalne rachunku, które on musi pokryć w danym terminie, okresie. Od czasu do czasu dochodzi do o wiele bardziej karkołomnych wypadków automobilowych. Na przykład winny nie miał ubezpieczenia OC, w owym czasie jesteśmy w stanie uzyskać odszkodowanie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – ten pokrywa też wydatki, jakie wygeneruje Transport maszyn budowlanych i rolniczych Kraków. Tak w związku z tym to nasza ubezpieczalnia będzie gwarantowała nam odszkodowanie w tej sprawie. Jakkolwiek nie zawsze dochodzi do takiego rozwiązania.

Na przykład na poszkodowanym ma okazję ciążyć obowiązek wyrównania strat, kotnych nie poniósłby, jeśli by skorzystał z polisy OC winnego danego wydarzenia, kolizji samochodowej. Do takich strat jesteśmy w stanie na przykład zakwalifikować opłatę za uzupełnienie kwoty ubezpieczenia po szkodzie, strata posiadanych zniżek za bezszkodową jazdę. Nieraz w polisach AC zauważymy udział prywatny. W takim wypadku ubezpieczalnia jest odpowiedzialna za pokrycie 70% wydatków, poza tym ma prawo wziąć pod szczególną uwagę zwrócenie kosztów za zamienniki, a nie części, jakie są oryginalne. Porządnie w związku z tym będzie starać się korzystać z ubezpieczenia winnego, wtedy wszystko przebiega w dogodniejszej sytuacji, także dla poszkodowanego.