Z roku na rok, w jaki sposób podają dane publikowane przez Polską Izbę Turystyczną, rosną liczby turystów zagranicznych odwiedzających stworzony przez nas kraj. Świadczy to o zwiększonym zainteresowaniu turystów z wielu krajów nasza idealna ojczyzną, jaka przez całe lata dotychczasowego ustroju socjalistycznego była w pewnym stopniu zamknięta przed swobodnym zwiedzaniem przez podróżników.

Zagraniczni przybysze zwiedzają przeróżne zakątki stworzonego przez nas kraju, kierowani różną motywacją, jednak są miejsca, gdzie szczególnie wielu wędrowców co roku przybywa. Do takich miejsca na pierwszym miejscu wolno zaliczyć stolice Małopolski – Kraków, w jakim miejscu liczba podróżników przybywających w ciągu roku dawno już naruszyła milion.

Turyści zafascynowani są starym miastem, liczebnością kościołów i ślicznymi kamieniczkami. Niezwykle wielu także podróżników, szczególnie z Niemiec, odwiedza nasze Mazury, gdzie z roku na rok powstaje coraz to więcej hoteli, portów jachtowych, proponujących usługi na najwyższym europejskim poziomie, z drugiej zapewniającym niezapomniane wrażenia w przepiekanych widokach. W miarę bogacenia się pojedynczych społeczeństw, wzrasta zainteresowanie turystyką jako taką, ludzie coraz więcej pieniędzy wydają na wojaże krajoznawcze, spędzanie wakacji poza granicami swojego kraju, dopiero ujawniający się od wiarygodnego czasu zastój ekonomiczny w wielu rozwiniętych państwach świata spowodował trochę zahamowanie wojaży turystycznych.

Niezmiernie popularna od kilkunastu lat jest tak oznaczana turystyka tematyczna – dla amatorów tego rodzaju turystyki kryzys nie jest elementem osłabiającym nasilenie wyjazdów – sprawdź http://ecotravel.net.pl/. Przykładem może być rodzaj turystyki ukierunkowanej na zwiedzanie na przykład średniowiecznych zamków, pasjonaci odwiedzają każdego roku, w miarę posiadanych możliwości finansowych, następnych szlaków obejmujących takie zamki. Niezwykle popularne są szlak zamków położonych w dolinie Loary we Francji, szlak starych zamków kładzionych w południowej Anglii bądź także szlak zamków położonych w środkowej Hiszpanii. W stworzonym przez nas kraju też istnieją tego rodzaju szlaki turystyczne, obejmujące zamki średniowieczne, w pewnych sytuacjach nawet ich ruiny, jak Szlak Orlich Gniazd, obejmujący tego rodzaje budowle na terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej.