Około 85% wszystkich recept realizowanych w Stanach Zjednoczonych dotyczy leków generycznych. Jakie są leki generyczne? Po zatwierdzeniu nowego leku firma farmaceutyczna otrzymuje wyłączne prawo do wprowadzania go na rynek przez gwarantowane minimum 5 do 7 lat. Większość nowych leków jest również chroniona patentami, które trwają 20 lat od pierwszego odkrycia molekuły przed jej testami klinicznymi.

W sumie nowe leki otrzymują od 12 do 14 lat wyłączność na rynku. Okresy wyłączności rynkowej pozwalają firmom uzyskać zwrot z inwestycji w rozwój tego leku i zarobić. Po upływie okresu wyłączności rynkowej inne firmy mogą ubiegać się o zatwierdzenie ich wersji produktu zawierającej ten sam składnik aktywny. Substancją czynną jest substancja chemiczna, która przenosi działanie leku. Leki generyczne mogą być znacznie tańsze niż leki markowe, ponieważ tworzą konkurencję na rynku, a firmy generyczne nie muszą liczyć się z tak wysokimi kosztami rozwoju.

Skuteczność leków generycznych

Leki generyczne są identyczne z ich markowymi lekami porównawczymi pod względem składników aktywnych, ale ich składniki nieaktywne mogą się różnić. Składniki nieaktywne nie wpływają na aktywność chemiczną leku i są dodawane podczas produkcji w celu zapewnienia stabilności i konserwacji lub uzyskania określonej konsystencji, kształtu, koloru lub smaku. Leki generyczne są zatwierdzone przez amerykańską Agencję ds. Sprawdź tutaj.

Żywności i Leków na podstawie testów wykazujących bezpieczeństwo, czystość i skuteczność leków. Oznacza to, że lek generyczny jest wymienny z lekiem markowym. W badaniu, w którym porównano grupę generycznych leków nasercowych z ich markowymi odpowiednikami, nie znaleziono dowodów na to, że leki markowe są lepsze od leków generycznych.

Zalety i wady. Najważniejszą zaletą stosowania leków generycznych jest koszt, który może być nawet o 85% niższy niż w przypadku leków markowych. Wykazano, że tańsze leki generyczne zwiększają prawdopodobieństwo przyjmowania przez pacjentów podstawowych leków przepisanych przez lekarzy i poprawiają ich stan zdrowia. Jeśli używasz markowego leku, zapytaj swojego lekarza, czy dostępna jest generyczna forma tego samego leku – lub generyczna forma innego leku z tej samej klasy.

Wadą leków generycznych jest to, że ich wygląd może ulec zmianie, jeśli zmieni się producent zaopatrujący Twoją aptekę, chociaż różnice w wyglądzie nie powinny wpływać na skuteczność ani bezpieczeństwo leku. Niektórzy ludzie zgłaszają nowe lub inne objawy, gdy przechodzą z leku markowego na postać generyczną lub z leku generycznego na inny lek generyczny. Chociaż takie doświadczenia mogą nie być związane z lekiem generycznym, należy skonsultować się z lekarzem w celu omówienia wszelkich objawów.

Warto skonsultować się z lekarzem

Informacje i zalecenia pojawiające się na stronie są w większości przypadków odpowiednie, ale nie zastępują diagnozy medycznej. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące Twojego stanu zdrowia, JAMA sugeruje skonsultowanie się z lekarzem. Ta strona może być niekomercyjnie kopiowana przez lekarzy i innych pracowników służby zdrowia w celu udostępnienia pacjentom.

Wiele mówi się o naciskach na NHS, ponieważ ludzie żyją dłużej, a odsetek starzejącej się populacji rośnie. Nawet Biblia odnotowuje wiek „trzystu lat i dziesięciu”. Uważano to za normalne dwa tysiące lat temu. W latach studenckich, pod nadzorem Kenya, mieszkałem przez trzy miesiące w buszu z Masajami niedaleko Emali w Kenii. Udało mi się to zrobić dzięki stypendium akademickiemu na Uniwersytecie w Edynburgu jako ekolog. Badałem ich wpływ i ich środowisko, żyjąc tak, jak żyli przez tysiące lat. Na tym niewielkim obszarze było siedem osób w wieku powyżej 100 lat, co można było zweryfikować. Spotkałem jednego z nich w drodze na ślub.

Miał jeszcze 100 mil do przejścia

Do niedawna największym czynnikiem obniżającym średni wiek ludzi mieszkających w tym kraju był stan środowiska; szczególnie dla mniej zamożnych ludzi pracujących. Zła dieta, nieodpowiednie warunki mieszkaniowe, brak czystej wody, nieodpowiedni drenaż, wsteczne systemy kanalizacyjne i niezdrowe warunki pracy. Inżynieria lądowa, dostępność szerszego wyboru niedrogiej żywności, lepsze warunki mieszkaniowe, lepsza higiena i ustawodawstwo dotyczące warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przyczyniły się znacznie więcej do przedłużenia życia w tym kraju, w porównaniu z NHS, z wyjątkiem antybiotyków.

Oczywiście na wszystko jest miejsce, ale jako cywilizowany, racjonalny człowiek powinno być możliwe znalezienie rozsądnej równowagi. Istoty ludzkie nie zmieniły się od tysięcy lat, ale w ostatnich czasach, napędzane przez przedsiębiorstwa komercyjne, zmieniło się nasze życie i środowisko. Nasze jedzenie nie jest już naturalne; rolnikom płaci się za wygląd i wagę produkowanej żywności, a nie za zawartość składników odżywczych. Ludzie są stworzeni do ruchu, a mimo to nie wykonujemy tak wielu ćwiczeń fizycznych. Różnica między siedzeniem przez 3 godziny dziennie a 6 godzin dziennie może skrócić twoje życie o trzy lata.