Prawnik na ogół posiada uprawnienia nadane mu przez osobę, jakiej interesów broni za pośrednictwem porządnego upoważnienia na piśmie, lub też złożonego apud acta, inaczej poprzez stawiennictwo w sądzie. W ten sposób adwokaci mogą reprezentować swoich klientów na rozprawie oraz w innych postępowaniach prawnych oraz administracyjnych – polecamy http://www.aberlinus.eu/. Wykonywanie zawodu mecenasa opiera się na zasadzie wolności oraz niezależności. Zasady zaufania i właściwych stosunków regulują stosunki między kontrahentem a adwokatem, które to podlegają tajemnicy zawodowej.

Adwokat jest zobowiązany wobec własnego klienta, i powinien kierować procesem w sposób świadomy odpowiedzialności społecznej, w jakiej się mieści. Powinien egzekwować własne powinności w sposób krytyczny i zrównoważony. Wszystko to ma na celu zachowanie pokoju cywilnego, ponieważ jest on współpracownikiem systemów sądowych danego kraju. W zależności od kraju, adwokaci są zrzeszeni w różnych stowarzyszeniach. W niektórych państwach istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z rad prawnych dla osób niemogących sobie pozwolić na adwokata. Tradycyjnie, mecenasi wykonywali swój fach indywidualnie lub ewentualnie w małych grupach. W Stanach Zjednoczonych, pod koniec XIX wieku, zaczęły się łączyć większe grupy. Tendencja ta prędko przedarła się do Europy, a potem do pozostałych krajów; co sprawiło duży rozwój tego zawodu. Jako wyjątkowy przykład, można nadmienić o Francji, gdzie nawet dziś, z nielicznymi wyjątkami, adwokaci pracują sami lub ewentualnie w małych grupach.

Ogólnie rzecz biorąc istnieje kilka sposobów, w jakich prawnicy się organizują. Pierwsza forma organizacyjna polega na tym, że wykonują zawód sami lub też w małych grupach. Drugi sposób polega na tym, iż adwokaci dzielą ten sam budynek i wspólnie opłacają wydatki jego utrzymania. Trzecią odmianą, obojętnie od wybranej struktury korporacyjnej, są kancelarie prawne, w których na ogół skupia się najogromniejsza część adwokatów, którzy wykonują znaczącą pracę na rzecz kraju, korporacji, rządu i osób. Z innej perspektywy, wolno oznajmić, iż kancelarie prawne dzielą się na małe, średnie oraz kolosalne.