Prawo prognozuje nieodzowność odprowadzania podatku od środków transportu bez względu na to, czy pozostało ono skradzione, wywiezione z kraju, czy również zutylizowane. Obowiązek ten spoczywa na posiadaczu do momentu, kiedy nie złoży on poprawnego wniosku do narządów zajmujących się wyrejestrowaniem pojazdu. Albowiem ustawa o taksach i opłatach regionalnych w sposób bezpośrednio opiniuje, kto jest zobowiązany do ponoszenia wszystkich opłat z miana posiadania środka przewozu. Tudzież prawo o ruchu drogowym określa całą metodę wyrejestrowania stałego czy też tymczasowego. Także posiadacze pojazdów, decydując się na złomowanie, muszą do momentu rozpatrzenia wniosku ponosić wszystkie koszta z tym związane.

Niejednokrotnie dlatego, prawo a złomowanie pojazdów w sposób legalny, niedużo mają ze sobą wspólnego. Kojarzy się to także ze trudną procedurą (zarówno dla posiadacza samochodu, jak i właściciela punktu złomującego). Wypływa to też z faktu, że nawet osoby importujące pojazdy z innych krajów Unii Europejskiej są zobowiązane do ponoszenia przeróżnych opłat – sprawdź skup aut Bydgoszcz. Przede wszystkim jest tu mowa o tak zwanej opłacie recyklingowej. Wobec tego również coraz to znacznie większą renomą cieszy się recykling w szarej strefie. Pozwala on na wyższy zarobek osób zajmujących się złomowaniem, jak oraz na pewne oszczędności dla właściciela pojazdu. Statystyki bezbłędnie weryfikują to zjawisko. Jedynie 30 procent wozów wycofanych z eksploatacji, trafia do punktów demontażu (z czego oraz tak, tylko jedna trzecia jest kompletna).

Również przedsięwzięcie tych stacji jest nie do końca legalne. Nie rejestrują w wielu przypadkach stanu faktycznego, a wystawiają zaświadczenia o legalnym złomowaniu, które rzekomo jest zgodne z przepisami. Wykorzystują w następstwie tego podwójnie, gdyż oprócz tego, że nie ponoszą kosztów, przed Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej inkasują około 500 złotych za dokonaną operację. Tak w takim razie można twierdzić, że dużo z takich punktów działając nielegalnie, upraszcza oraz umożliwia działanie złodziei aut, którzy nie muszą poszukiwać rynku zbytu, odkrywając go w na pozór działającym zgodnie z prawem miejscu.