Jeżeli posiadamy na podwórku studnię oraz pragniemy ją wykorzystać do natryskiwania ogrodu, powinniśmy wiedzieć, że do mamy możliwość przeznaczenia paru rodzajów pomp. Mogą to być pompy samozasysające, głębinowe oraz zatapialne, trzeba wybrać odpowiedni typ do typu studni, z której ma być pobierana woda. Najważniejsza jest głębokość studni, jeżeli poziom lustra wody nie znajduje się niżej aniżeli 8m, od skonfigurowania pompy, to stosujemy pompy samozasysające. Natomiast pompy głębinowe mają zastosowanie w studniach głębinowych, gdzie nie mają limitów w głębokości czerpania wody. Studnie głębinowe, jakie mają zamontowane pompy głębinowe mają możliwość stałego poboru wody.

Pokrewne przedsięwzięcie mają pompy zatapialne, niemniej jednak przeznaczone są do czerpania wody z płytkich studni kopanych. Ich struktura oraz nieduża wielkość tłoczenia nie pozwala na pracę w głębokich studniach. Przy doborze właściwej pompy nawadniającej ogródek ze studni, istotne są też parametry techniczne, umieszczone na pompach. Studnie mogą być różnorodne, zależnie od warunków gruntowo- wodnych na danym terenie. W przypadku domów jednorodzinnych studnie z wodą pitną będą mały stosownie rzeczową zdolność produkcyjna, a na obszarze nieruchomości już inną. Do studni z ujęciem wody pitnej, np. przy chatach letniskowych instaluje się rurę osłonową, a w nią rurę filtracyjną. Tego rodzaju studnie muszą posiadać stosowną głębokość, aby rury osłonowe oraz filtracyjne odnalazły się w warstwie wodonośnej.

Dno studni jest zaślepione, a w jej głębi instalowane są pompy głębinowe. Szyby głębinowe z zamontowaną pompą są zakończone obudową z kręgów betonowych lub też z tworzywa sztucznego – oto AT AQUA – czyszczenie studni. W tej obudowie znajduje się zakończenie rury osłonowej, element pompy z przyłączem wodociągowym i zawory sprzyjające do zamykania transferu wody w rurociągu oraz zasilania pompy. Studnie głębinowe z woda pitną powinny mieć zamontowane takie sprzęty jak pompy głębinowe do zapewnienia należytego ciśnienia w instalacji domowej i poboru dobrej ilości wody.