W epokach tak niebezproblemowych dla należącej do nas kieszeni większość z pań domu lub ich gospodarzy poszukuje dróg oszczędności. Nie ulega wątpliwości, że poza drobnymi metodami, jak ograniczenie eksploatacji gazu, prądu, czy choćby rozmów telefonicznych, najogromniejszą część domowego budżetu pochłania rachunek za czynsz. Okrutne realia niejednokrotnie powodują, iż sporo osób posiadających komplikacje finansowe zaczyna zalegać z opłatą czynszową, priorytetowo finansując rachunki gwarantujące bieżącą egzystencję. Liczą na to, że w pewnym (lepszym dla nich) czasie uda się uregulować zadłużenie.

Nie zdają sobie przy tym kwestie, jak trudno jest to postanowienie sfinalizować, kiedy z miesiąca na miesiąc kwota narasta, aż w krótkim czasie staje absolutnie poza granicami dyspozycji. Coraz to częściej rozwiązaniem problemu dla tej sytuacji stają się stróżówka. Nazwa wbrew pozorom nie dotyczy tylko biur, jest ona pojmowana szerzej, jako określenie obiektu, czy poniekąd baraku, mogącego stanowić zaplecze również zgodnie z nazwą-firmowe lub ewentualnie zwyczajnie socjalne oraz mieszkalne. Kontenery to innymi słowy konstrukcje, jakie korporacja je produkująca dopasowuje do aktualnych wymogów oraz wymagań konsumenta. Pomimo, że z założenia są to pomieszczenia mające służyć prowadzonej działalności handlowej lub ewentualnie usługowej, w rzeczywistości niejednokrotnie adaptowane są do celów mieszkaniowych. Jest to zjawisko niesłychanie popularne w USA, gdzie ubóstwo razem z krytycznymi warunkami do życia są na porządku dziennym. Kraj, który boryka się z komplikacjami pieniężnymi, w jakim miejscu szerzy się bezrobocie niestety siłą rzeczy naprowadza obywatelom takiego typu rozwiązania.

W Polsce, dokładnie na Pomorzu, własnego czasu głośne były projekty władz dotyczące przymusowych przesiedleń mieszkańców zalegających z czynszem i oskarżanych o dewastację. Mieli oni trafiać szczegółowo do takich naturalnie prowizorycznie dopasowanych do egzystencji kontenerów biurowych. Jednostki gospodarcze takie bazują na bogatych doświadczeniach cudzoziemskich partnerów, co skutkuje wysokim wzorcem świadczonych usług, odpornością obiektów i ich właściwą jakością gatunkową. Ma to wielkie znaczenie, jeśli traktujemy zakup długofalowo, jako część dalekosiężnej inwestycji.