Zbudowane na powierzchni wieków zasady fiskalne są odmianą zaleceń zgodnych z teoriami ekonomii i finansów, z jakimi muszą się liczyć parlamenty lub partie polityczne. Zarys początkowych zasad fiskalnych wprowadził Adam Smith. Przejrzysta i wyraźna formuła podatku opierająca się na pewności, dogodności, taniości i równość w dziewiętnastym wieku została poddana modyfikacjom. Wprowadzone wtedy zmiany oraz udoskonalenia zasad fiskalnych autorstwa Adolfa Wagnera do dziś pozostał w nieomalże niezmienionej postaci.

Pośród ostatecznych zasad odnoszących się do płatności podatki, godną podkreślenia jest ta, jaka sprowadza się do ekonomicznego aspektu zapłaty obowiązujących należności w stosunku do państwa. Zgodnie z jej maksymami, podatki w żadnym wypadku nie muszą zmniejszać majątku podatnika. Świadczy to, iż płatności na rzecz państwa powinny być pokrywane tylko ze środków bieżących – wspomóc mają terminal płatniczy. Inną główną zasadą podatkową jest reguła sprawiedliwości uwzględniająca powszechny obowiązek płacenia podatków. Pozostałe dwie, to reguła techniczna oraz reguła fiskalna.

Opłaty podatkowe zasilające budżety samorządów oraz państwa odgrywają ciąg ważnych funkcji. Jedną z najistotniejszych jest funkcja skarbowa, która jest kluczowym źródłem dochodów budżetowych. Historia istnienia funkcji skarbowej sięga czasów najdawniejszych i w dalszym ciągu odgrywa decydującą rolę w procesie prawidłowego funkcjonowania narządów państwowych. Kolejną niezmiernie ważną funkcją podatki jest stymulacyjność. Przedsięwzięcia stymulacyjne prowadzone przez rząd drogą fiskalną zezwalają na przyspieszenie, bądź też ewentualnie wstrzymanie aktywności biznesmenów na wskazanych szczeblach drabiny przemysłowej.

Procesy tego rodzaju dokonywane są na drodze podwyższania podatków w przypadku próby zniechęcenia korporacji, lub poprzez wprowadzenie ulg oraz zwolnień podatkowych, kiedy państwu zależy na rozwojowi wyznaczonej gałęzi przemysłu. Podatki spełniają także funkcję informacyjną, jaka zezwala na określenie czy dane procesy gospodarcze przebiegają poprawnie, czy także występują w ich przypadku jakieś niedoskonałości. Informacyjny charakter opłat podatkowych przejawia się też w ukazywaniu przekształceń ustrojowych w obrębie państwa.