Prawnik na ogół posiada uprawnienia nadane mu przez osobę, jakiej interesów broni za pośrednictwem porządnego upoważnienia na piśmie, lub złożonego apud acta, innymi słowy poprzez stawiennictwo w sądzie. W ten sposób adwokaci są w stanie reprezentować swoich klientów na rozprawie i w innych postępowaniach ustawodawczych i administracyjnych. Wykonywanie zawodu adwokata opiera się na zasadzie wolności oraz niezależności. Zasady zaufania oraz słusznych stosunków regulują stosunki pomiędzy kontrahentem a adwokatem, które to podlegają tajemnicy zawodowej.

Adwokat jest zobowiązany wobec swojego konsumenta, i ma obowiązek kierować procesem w sposób świadomy odpowiedzialności społecznej, w jakiej się znajduje. Powinien wykonywać własne powinności w sposób krytyczny oraz zrównoważony, co pokazuje adwokat Bełchatów. Wszystko to ma na celu postępowanie pokoju społecznego, bowiem jest on współpracownikiem systemów sądowych danego kraju. W zależności od kraju, adwokaci są zrzeszeni w przeróżnych stowarzyszeniach.

W co niektórych krajach istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z rad prawnych dla osób niemogących sobie pozwolić na adwokata. Tradycyjnie, prawnicy wykonywali swój zawód indywidualnie lub też w małych grupach. W Stanach Zjednoczonych, pod koniec XIX wieku, zaczęły się łączyć większe grupy. Tendencja ta ekspresowo przedarła się do Europy, a później do pozostałych państw; co sprawiło kolosalny rozwój tego zawodu. Jako specjalny przykład, można nadmienić o Francji, gdzie nawet dziś, z nielicznymi wyjątkami, adwokaci pracują sami czy też w małych grupach.

Ogólnie rzecz biorąc istnieje parę sposobów, w których prawnicy się organizują. Pierwsza forma organizacyjna polega na tym, że wykonują zawód sami bądź też w małych grupach. Drugi sposób polega na tym, iż adwokaci dzielą ten sam budynek oraz wspólnie opłacają wydatki jego utrzymania. Trzecią formą, niezależnie od wybranej struktury korporacyjnej, są kancelarie prawne, w jakich na ogół skupia się największa część adwokatów, jacy wykonują znaczącą pracę na rzecz kraju, korporacji, rządu i osób. Z innej perspektywy, wolno oznajmić, iż kancelarie prawne dzielą się na małe, średnie oraz obszerne.